Silvie Vondřejcová

Teploty

V návaznosti na projekt Kalendář 2020 jsem se začala zabývat vývojem teplot v průběhu roku a jejich převodem do grafické podoby.

2017

Nejprve jsem zpracovala rok 2017 do kruhového diagramu.
Zaznamenány jsou teploty v průběhu jednotlivých dní (každý od středu vedoucí paprsek je rozdělen na 24 dílků, což je 24 hodin jednoho dne), východy a západy slunce i měsíce a také datum a čas narození mého mladšího syna Mathiase. Na porodním sále nebyly okna, takže jsem si dřív neuvědomila, že přišel na svět ve chvíli, kdy zapadalo slunce.
Hodnoty teplot jsem brala z archivu Meteostanice Prosek, v případě výpadků pak z Meteostanice Kbely.
Celkově tento graf obsahuje 10 221 údajů.

2016

Rok 2016 má pro větší čistelnost hodnot na začátku dne uprostřed kruhu otvor. Obraz tak připomíná duhovku oka.
V úvodu animace je znázorněno, co jednoltivé prvky znamenají. Data pro tento graf jsem brala z Meteostanice Býšť na pardubicku.

2015

Rok 2015 který byl letními teplotami značně extrémní. Pro tento rok čerpám data z Meteostanice Býšť. Zvolenou kompozicí je zde obdélník, ve kterém mají všechny hodnoty stejně velká políčka. Na obdélníkové kompozici je dobře vidět, jak teplota vzduchu navazuje na střídání dne a noci.


Sluneční hodiny

Také jsem se částečně vrátila ke kreslení stínů a začala kreslit různé sluneční hodiny. Kresby jsem pak ale dál doplnila opět grafickým znázorněním teploty vzduchu.


Červen 2021

Před pár lety jsem dostala prázdný vějíř k dotvoření. Byl mi přivezen z Hongkongu. Letos na jaře jsem se rozhodla pokreslit ho grafem teplot měsíce června podle údajů Meteostanice Býšť. Zdde jsou fotky ještě nedokončeného vějíře.