Silvie Vondřejcová

3D portréty

Prostorové koláže vždy tří obrázků (nejčastěji foto portrétů lidí v příbuzenském vztahu) 2018 - 2019.
Z každé strany je pak vidět něco jiného, během přecházení kolem portrétů se podoby prolínají.