Silvie Vondřejcová

Otázky

Tento projekt jsem vymýšlela přímo pro galerii ArtWall v době, kdy jsem čekala svého syna.
Projekt myšlenkově navazoval na starší
Dotazník, ale zatímco v Dotazníku se otázky týkají přímo dotazovaného, zde se ptám na ideální vlastnosti potenciálního potomka.