Silvie Vondřejcová

Omezení

Půlroční série šesti dobrovolných sebeomezení byla mojí diplomovou prací na VŠUP.
Textovoá dokumentace projektu je umístěna v části Texty.Leden


Únor


Březen


Duben


Květen


ČervenRozhovor o tomto projektu byl v únoru 2004 odvysílán v pořadu České televize ARTÓZA. Vyptával se David Černý. Rozhovor se koná v čase 8:38 - 13:55 tohoto pořadu.