Silvie Vondřejcová

Nádraží Praha Vysočany

Na jaře 2021 začala demolice starého vlakového nádraží ve Vysočanech a výstavba podzemní odbavovací haly a moderních nástupišť. Místo jsem začala fotit a skládat do koláží a panoramat. Nebylo snadné najít místo, které by nebylo stavebními pracemi postiženo. Nakonec je beze změny jen centrální pohled, který je složen ze tří snímků. Četnost focení je ovlivněna mým pobytem v Praze. Ve focení pokračuju i v roce 2022.

Centrální pohled


>

Později nepřístupné místo s kontejnerem


Nástupiště


Provizorní zastávka