Silvie Vondřejcová

Limitations

Týdenní performance konaná v americkém městě Providence RI, během mé stáže na prestižní Rhode Island School of Design.


Sobota 11. května 2002: I don’t speak today – dnes nemluvím


Neděle 12. května 2002: I don’t hear today – dnes neslyším


Pondělí 13. května 2002: I don’t turn my head today – dnes neotáčím hlavou


Úterý 14. května 2002: I don‘t walk forward today – dnes nechodím dopředu


Středa 15. května 2002: I don‘t move my hend today – dnes nehýbu rukou


Čtvrtek 16. května 2002: I don‘t sit down today – dnes nesedím


Pátek 17. května 2002: I don‘t walk fast today – dnes nechodím rychle